Tiroid Nodülü Nedir?

Tiroid, boynun ön tarafında yerleşmiş, ‘Adem Elması’ olarak da bilinen kıkırdak yapının hemen önünde yer alan ve hormon üreten bir organdır. Sağ ve sol olarak iki lobdan oluşur. Salgıladığı tiroid hormonları, vücudumuzun metabolik, hormonal, dolaşım, üreme ve daha birçok sistemi üzerinde önemli etkilere sahiptir.

Tiroid nodülü, tiroid bezi içinde yerleşen fakat normal tiroid dokusu gibi çalışmayan bir kitledir. %90 olasılıkla iyi huylu olması beklenen bu oluşumların yine de kanser içerme riski açısından tam olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir.

Tiroid Nodülü Oluşum Sebepleri

Nodül oluşumunun sebepleri tam olarak anlaşılamamakla birlikte; bazı tiroid hücrelerinin, diğerlerinden daha hızlı büyüyüp, bölündüğü tiroid bölgelerinde nodüller oluştuğu bilinmektedir. Aynı anda birden fazla yerde ve çok sayıda nodül oluşması halinde, bu klinik durum “Multinodüler Guatr” olarak adlandırılır.

Radyasyona maruz kalan kişilerde daha fazla tiroid nodül oluşumu söz konusudur. Özellikle çocukluk çağında akne, tonsillit ya da timusa yönelik tedavi alınması durumunda, risk artmaktadır. Bu tedavileri alan kişilerde, söz konusu nodüllerin taşıdığı kanser riski de artar. Hodgkin Hastalığı gibi bir nedenle baş, boyun ya da göğüs bölgesine ışın tedavisi alanlarda da bu risk yüksektir.

Tiroid Nodülünde Belirti ve Bulgular

Birçok insan, tiroidinde nodül olduğunu bilmeden yaşar. Nodüller kimi zaman hastalar veya yakınları tarafından fark edilirken; çoğunlukla başka nedenle yapılan fizik muayene sırasında tanı koyulur.

Nodüller, genellikle tiroid hormonu üretmezler. Bazıları ise normal tiroid hormon yapım mekanizmasının dışına çıkıp, kendi başına davranmaya başlar. Kontrol edilemeyen hormon yapımına neden olan nodüllere toksik (zehirli) nodül adı verilir ve bu nodüllerin sebep olduğu guatr, Toksik Nodüler Guatr olarak adlandırılır. Bu esnada, hipertiroidizm bulguları olan sinirlilik, terleme, kilo kaybı ve uykusuzluk gibi durumlar da tabloya eşlik edebilir.

Tanı

Fizik Muayene

Boyundaki şişlik; görüntüsü, hareketi ve sertliği ile hekime, oldukça değerli bilgiler verir. Nodülün boyutu, çevreyle ilişkisi ve normal tiroid dokusunun özellikleri de dikkat edilen parametrelerdir.

Laboratuvar Testleri

Bu testlerle, nodülün kanser olup olmadığına karar verilemese de tiroid bezinin değerlendirilmesi açısından yapılması gerekir. Kandaki tiroid hormon miktarını ve TSH düzeyini ölçen testler, tiroid bezinin iyi çalışıp çalışmadığını ve hipotiroidi ya da hipertiroidi durumlarını gösterir.
Ailede tiroid kanseri öyküsü varsa, kandaki kalsitonin düzeyine de bakılmalıdır. Bu madde, tiroid kanserlerinin nadir bir türü olan ve ailesel özellik gösterebilen medüller kanserli hastalarda artar.

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi

Tiroid nodülünün, kanser olup olmadığını gösterebilen, değerli bir testtir. Genellikle muayenehane ve ofis şartlarında yapılabilecek basitlikte bir yöntemdir. İnce bir iğne kullanılarak tiroid nodülünden hücre örnekleri alma esasına dayanır. Alınan örnekler bir patoloji merkezinde incelenir ve nodülün yapısı hakkında bilgi verir.

Tiroid Ultrasonu

Nodülün kanser olup olmaması hakkında kesin sonuç vermemekle birlikte, boyut ve iç yapısı hakkında oldukça değerli sonuçlar verir.

Radyoaktif İyotla Tiroid Sintigrafisi

Radyoaktif olarak işaretlenmiş bir ilacın alınmasını takiben, özel bir kamerayla çekilen bu görüntüler, nodülün aktivite derecesi hakkında bilgi verir. Gebeler ve emziren anneler bu testi yaptıramazlar.