Paratiroid Bezler Neden Çok Çalışır?

Paratiroid bezlerin çok çalışmasına, hiperparatiroidi adı verilir. Hiperparatiroidide, çok fazla PTH üretimi söz konusudur ve bu durum klinik olarak 3 şekilde ortaya çıkabilir:

Primer Hiperparatiroidi

En sık görülen form olup hastalık, paratiroid bezlerdedir.

Sekonder Hiperparatiroidi

Paratiroid bezler sağlıklı olup, başka sebeplerle düşmüş olan kan kalsiyum seviyesine cevap olarak artan PTH yapımı söz konusudur.

Tersiyer Hiperparatiroidi

Çok nadir görülen bir formdur. Sekonder hiperparatiroidi sonrası, paratiroid bezlerden birinin, otomatik olarak fazla PTH salgılama yeteneği kazanmasıyla oluşur.